Kære kunder og samarbejdspartnere

I lyset af de aktuelle omstændigheder vil vi hos Matrix Sales gerne informere om vore forholdsregler.

1. Vi holder åbent som sædvanligt, dog med reduceret bemanding.
2. Salg og forsendelser fortsætter som vanligt.
3. Alle medarbejdere er til at træffe både på mail og telefon.
4. Vi afholder ikke fysiske møder i den næste periode, hverken på Jydekrogen eller ude omkring i landet.
5. Vi henstiller til at man kun besøger Matrix Sales efter aftale.

Og så opfordrer vi til at alle overholder de sundhedsmæssige retningslinjer og passer godt på hinanden.