Energistyrelsen orienterer om konsekvenserne af omorganiseringen af 700MHz frekvensbåndet

Der er en ny omorganisering af de tilgængelige trådløse frekvenser på vej, men heldigvis er det kun et uhyre minimalt antal Shure-brugere der vil blive berørt af omlægningen.
Læs nedenfor invitationen fra Enerigistyrelsen om et orienteringsmøde d. 15. maj:

Til brugere af trådløse mikrofoner - Energistyrelsen vil hermed invitere alle med interesse i frekvenser til trådløse mikrofoner til et informationsmøde om konsekvenserne af omorganiseringen af 700 MHz frekvensbåndet (694-790 MHz).

Som I måske er bekendt med, vil 700 MHz frekvensbåndet fra april 2020 blive brugt til mobilt bredbånd, og kan derfor ikke længere anvendes til trådløse mikrofoner. For at rydde 700 MHz til mobilt bredbånd vil tv-sendenettet allerede fra den 22. maj 2019 begynde at blive bygget om. For brugere af trådløse mikrofoner vil ændringerne i tv-sendenettene betyde, at de frekvenser, der er ledige til trådløse mikrofoner også vil ændre sig.

Til mødet vil Energistyrelsen informere om ændringerne i UHF-båndet fra 470 til 790 MHz, og om de tilgængelige frekvenser for trådløse mikrofoner efter april 2020. Der vil naturligvis også være mulighed for at stille spørgsmål."

Mødet bliver afholdt hos Energistyrelsen i København, d. 15. maj kl. 14-15. Adressen er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Tilmeldinger kan sendes til Andreas Sloth Nilausen, asn@ens.dk, senest d. 10. maj.